Het Kromhoekster Kip concept

Het concept van de Kromhoekster Kip is uniek en niet vergelijkbaar met andere bestaande concepten. Wij hebben dit concept door de jaren heen zelf ontwikkeld. Het meest unieke aan ons concept is dat onze kippen al meer dan 10 jaar volledig antibioticavrij opgroeien. Door onze ervaring kregen wij een eigen visie over hoe wij ons bedrijf graag wilden runnen. Daarom zijn wij mettertijd ons houderrijsysteem gaan aanpassen en hebben wij bewust andere keuzes gemaakt. De basis is voor ons altijd het traditionele houderrijsysteem geweest, daaraan hebben wij verbeteringen toegevoegd. Uiteindelijk is het uitgegroeid tot een bijzonder concept waardoor onze kippen gezonder en bewuster opgroeien. De Kromhoekster Kip is verantwoord, duurzaam en dynamisch.

Ons concept is niet alleen goed voor onze kippen maar heeft ook als voordeel dat wij de consument een gezond en smaakvol stukje kip kunnen aanbieden.  De Kromhoekster kip heeft de ouderwetse verfijnde smaak van ‘De kip van vroeger’. Als u onze kip eet ervaart u dat het een stevige structuur heeft, nauwelijks krimpt in de pan en malser en beter van smaak is.

Bij ons concept spelen er vier kernwaarden een belangrijke rol, namelijk:

 1. Gezond en verantwoord kippenvlees
 2. Het welzijn van de kippen
 3. Een goede voeding
 4. Milieubewust

De kernwaarden in het kort

Alle kernwaarden van De Kromhoekster Kip staan in nauw verband met elkaar. We hebben ze alle vier nodig om De Kromhoekster Kip te kunnen maken.

Het kippenvlees van De Kromhoekster Kip is vrij van ESBL en salmonella en is volledig antibioticavrij opgegroeid. Hierdoor kunnen wij de consument een gezond en verantwoord stukje kippenvlees aanbieden. Wij hebben dit alleen kunnen bereiken door het welzijn van de kippen voorop te stellen. Onze kippen scharrelen in een gecontroleerde en betrouwbare omgeving met daglicht waarbij onze kippen de tijd en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Wij kijken naar wat de kippen echt nodig hebben. Goede voeding is belangrijk, daarom hebben wij een eigen voersamenstelling en natuurlijke mineralenmix ontwikkeld. Doordat onze kippen hierdoor een goede vertering hebben zijn onze kippen gezond. Het gebruik van antibiotica is mede daardoor niet langer nodig. Tot slot wordt De Kromhoekster Kip duurzaam en dynamisch geproduceerd. We maken gebruik van de best beschikbare technieken. Veel daken zijn voorzien van zonnepanelen en één stal is inmiddels gasloos. Ook heeft het laten opgroeien van onze kip een zeer lage impact op het milieu, we spreken van een lage CO2 Footprint. Kortom De Kromhoekster Kip is bewust beter.

Hieronder zullen de afzonderlijke kernwaarden uitgebreider worden uitgelegd.

  Kernwaarde 1: Gezond en verantwoord kippenvlees

  Wij vinden het belangrijk dat een consument weet wat hij eet en dat wat er gegeten wordt ook veilig en gezond is. Met het kippenvlees van De Kromhoekster Kip kunnen wij daarin voorzien.

  Voedselveiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. De Kromhoekster Kip is dan ook antibiotica-, salmonella- en ESBL-vrij.  Door de gezondheid van de kippen voorop te zetten, te zorgen voor juiste voedingsmiddelen en consequent te zijn in het hygiëne management hebben wij dit kunnen bereiken. Om gezond en verantwoord kippenvlees te vervaardigen is het belangrijk dat de kippen gezond en tevreden opgroeien.

  Antibioticavrij opgegroeid in een gecontroleerde omgeving
  Een heel belangrijk onderdeel is dat wij sinds 2009 geen antibiotica meer gebruikt hebben op ons gehele bedrijf. Wij zijn tegen het preventief gebruik van antibiotica. Ook als de kippen wel wat onder de leden hebben, gebruiken wij geen antibiotica. Ieder mens wordt ook wel eens ziek en krijgt daarvoor niet direct antibiotica toegediend. Er zijn ook oplossingen die minder ingrijpend zijn. De kippen zullen dan moeten uitzieken. Dat de groei van de kippen dan minder is en ze langer de tijd nodig hebben om te groeien, accepteren wij. Om kippen antibioticavrij te kunnen laten opgroeien is het belangrijk dat de basis gezond is en er een veilige omgeving wordt gecreëerd. Dat is de reden dat onze kippen rondscharrelen in een gecontroleerde en betrouwbare omgeving en wij zeer consequent zijn in het hygiëne management. Onze kippen scharrelen daarom niet buiten rond, wij zouden dan geen veilige omgeving meer kunnen garanderen. De kip staat dan namelijk bloot aan alle invloeden van buitenaf waar wij geen invloed op hebben.

  Het verschil met het antibiotica gebruik in de Nederlandse pluimveesector in het algemeen
  Graag leggen we u uit waarom het zo uniek is dat De Kromhoekster Kip volledig antibioticavrij opgroeit. Om dat goed te kunnen uitleggen is het van belang te begrijpen hoe er in het algemeen wordt omgegaan met het gebruik van antibiotica in de pluimveesector in Nederland. In Nederland is het gebruik van antibiotica in de pluimveesector toegestaan, dus ook  in de biologische pluimveehouderij. Pluimveehouders gebruiken nog altijd antibiotica. Dit kan gebeuren als de pluimveehouder ziet dat er (beginnende) ziekteverschijnselen zijn in de stal. Antibiotica wordt niet alleen gebruikt als de dieren ziek zijn, maar ook regelmatig preventief. Doel daarvan is de ziektedruk te verlagen en zo de dieren sneller te kunnen laten groeien. Snelle groei betekent meer kilo`s en men wordt naar het aantal afgeleverde kilo`s betaald. De prioriteit ligt dus bij het financiële aspect. U zult begrijpen dat, zodra er tekenen van ziekteverschijnselen zijn, een pluimveehouder snel naar de antibiotica grijpt omdat dit de snelste en makkelijkste oplossing lijkt. Daarmee is niet gezegd dat iedere pluimveehouder altijd antibiotica gebruikt, dat is zeker niet het geval. Er kunnen koppels zijn waarin zij geen antibiotica gebruiken. Maar presteert een koppel minder dan wordt antibiotica wel vaak als de oplossing gezien. Daarbij moet worden opgemerkt dat de sector al jaren bezig is om het antibiotica gebruik terug te dringen. Wij zijn dan ook blij dat het gebruik sinds 1990 sterk is gereduceerd.

  De regelgeving in Nederland schrijft voor dat er een verplichte wachttermijn is nadat er antibiotica gebruikt is. Dit betekent dat de kippen gedurende die wettelijke wachttermijn na het gebruik van de antibiotica niet geslacht mogen worden. Voor ieder type antibiotica geldt een eigen wachttermijn. Door de in acht genomen wettelijke wachttermijn wordt er vaak gezegd dat alle kippen die in Nederland geslacht worden antibioticavrij zijn. De kippen kunnen gedurende hun leven veel antibiotica gehad hebben, maar zolang ze dat gedurende de wettelijke wachttermijn niet hebben gehad, spreekt de Nederlandse wet van antibioticavrij kippenvlees.

  Wij zijn met het concept van De Kromhoekster Kip een duidelijk andere weg ingeslagen. Wij zijn van mening dat zelfs een eenmalig gebruik van antibiotica al effect kan hebben op het eindproduct. Ook wordt het probleem van de antibioticaresistentie niet opgelost met de wettelijke wachttermijn. Het staat vast dat er een verband bestaat tussen het gebruik van antibiotica in de veehouderij en antibioticaresistentie. Daarom groeit De Kromhoekster Kip volledig antibioticavrij op. Wij gebruiken al meer dan tien jaar geen antibiotica meer op ons bedrijf. Dus van het moment dat ze uit het ei komen totdat ze geslacht worden, worden onze kippen niet behandeld met antibiotica. Dus ook als de kippen  wel eens een keer wat ziek zijn, gebruiken wij geen antibiotica. Het behalen van goede financiële resultaten en dus het afleveren van zoveel mogelijk kilo’s is niet ons doel, bij ons staat het welzijn van mens en dier voorop.

  Aantoonbaar antibioticavrij
  Wij kunnen aantonen dat wij geen antibiotica gebruiken. Het gebruik van antibiotica wordt door de dierenarts verplicht geregistreerd en doorgegeven aan het Productschap Pluimvee en Eieren. Zij verstrekken ieder half jaar formulieren met de statistieken van het antibioticagebruik op het bedrijf en het gemiddelde verbruik in Nederland in de afgelopen periode. Ook als er slechts eenmaal antibiotica gebruikt wordt, wordt dit zichtbaar op deze formulieren. Uit deze formulieren blijkt dat wij al sinds 2009 geen antibiotica meer gebruiken. Daarnaast komt het NWVA steekproefsgewijs langs om van het water en het voer monsters te nemen, zo controleren ook zij op het gebruik van antibiotica.

  In onze boerderijwinkel kunt u deze formulieren ook altijd inzien. Iedere pluimveehouder krijgt deze formulieren van het productschap. Dus koopt u uw kippenvlees bij een andere pluimveehouder, ook deze pluimveehouder zou u inzage moeten kunnen geven in deze formulieren.

  ESBL-vrij
  Doordat onze kippen antibioticavrij opgroeien zijn wij volledig ESBL-vrij. Zowel het vlees als het bedrijf is volledig vrij van het ESBL-enzym. Dit wordt regelmatig getest. Juist dit ESBL-enzym kan ervoor zorgen dat iemand resistent wordt voor veel soorten antibiotica. Daarom zijn wij zeer blij dat wij met het concept van De Kromhoekster Kip ervoor gezorgd hebben dat wij vrij zijn van ESBL en wij daarmee een product kunnen aanbieden dat de voedselveiligheid bevordert en daardoor ook bijdragen aan de gezondheid van de mens. Daarnaast zorgt ons concept er ook voor dat wij heerlijk mals vlees kunnen aanbieden dat beter van smaak en structuur is. Zoals de kip van vroeger.

  Salmonellavrij
  Naast het feit dat onze kippen volledig antibioticavrij opgroeien en wij ESBL-vrij zijn is het vlees van De Kromhoekster Kip ook nog salmonellavrij. Salmonella is een darmbacterie waar men ziek van kan worden. Dat ons vlees vrij is van salmonella hangt samen met het feit dat wij zeer veel waarde hechten aan hygiënemanagement en wij gezorgd hebben voor een goede voeding met de juiste voedingsmiddelen voor onze kippen. Vanwege dit strenge hygiënemanagement is het niet mogelijk om buitenstaanders op ons terrein en in de stallen toe te laten. Toch wilden wij graag onze klanten laten zien hoe onze kippen opgroeien. Daarom hebben wij onze boerderijwinkel gecombineerd met een kijkstal. Vanuit onze winkel laten we zien hoe onze kippen rondscharrelen.

  Ons concept zorgt ervoor dat wij gezond en verantwoord kippenvlees vervaardigen. De gezondheid van de kip staat bij ons voorop. Het voordeel daarvan is dat wij een gezonde kip voortbrengen waarmee wij gezond en verantwoord kippenvlees kunnen leveren aan onze klanten en daar zijn wij trots op. Het welzijn van de kippen en de voedselveiligheid vinden wij belangrijker. Anders geformuleerd  wij bieden schoon vlees aan door het concept van de Kromhoekster Kip.

  Kernwaarde 2: Welzijn van de kippen

  Het welzijn van onze kippen staat bij ons voorop. Als onze kippen tevreden en gezond rondscharrelen bij ons in de stal, dan zijn wij als kippenboer ook tevreden. Bij de ontwikkeling van het concept van de Kromhoekster Kip hebben wij er bewust voor gekozen het welzijn van de kippen voorop te stellen en níet het behalen van de beste technische en financiële resultaten. Volgens ons is het streven naar de beste technische resultaten niet waar het om zou moeten gaan bij een pluimveehouderrij. Daarmee maak je de kippen niet gelukkig en ook het eindproduct, het kippenvlees, is dan niet van de beste kwaliteit. Wij kijken naar wat onze kippen echt nodig hebben.

  Langzaam groeien en minder kippen per m2
  De Kromhoekster Kip krijgt van ons de tijd om zich te ontwikkelen en groeit dus langzamer op dan een reguliere kip. Het gaat er niet om dat de kip snel groeit en er veel vlees aan zit, maar dat de kip gezond opgroeit. Wij stimuleren onze kippen dus niet om sneller te groeien, ze groeien naar wat ze zelf kunnen. Bij ons krijgen de kippen de tijd om zich te ontwikkelen in een gezonde en veilige omgeving. De Kromhoekster Kip wordt 25% langer gehouden dan de reguliere kip. Daarnaast houden wij ook 26% minder kippen per vierkante meter dan wordt gedaan bij de reguliere vleeskuikens.

  Gecontroleerde en betrouwbare omgeving
  De Kromhoekster Kippen scharrelen rond in één van onze vijf stallen. De kippen kunnen vrij rondscharrelen in de stal. De vloer is voorzien van strooisel en er staan Luzerne baaltjes in de stal. Het voer en drinkwater is in de gehele stal beschikbaar. Onze stallen zijn voorzien van zuiver daglicht. Dit gebeurt door middel van daglichttubes in het dak of middels zuiverdaglichtlampen. Hierdoor is het lichtspectrum nagenoeg identiek aan het licht van buiten de stal. Het klimaat, water en voer in de stal zijn gecontroleerd en gecertificeerd. Ook kunnen we de omstandigheden aanpassen naar de behoefte van de kippen. De kippen scharrelen dus in een gecontroleerde en betrouwbare ruimte met voor de kippen optimale omstandigheden. Wij kunnen dus controleren waar onze kippen mee in aanraking komen en hierdoor is de kans op besmetting van ongewilde bacteriën gering. Ook het hygiëne management is daarbij zeer belangrijk.  Alleen door de kippen in de stal te houden is het mogelijk om de kippen volledig antibioticavrij te laten opgroeien.

  Niet buiten
  De Kromhoekster Kippen scharrelen niet buiten rond. Wij kiezen daar bewust voor. Als de kippen naar buiten kunnen kan je de omgeving van de kip niet meer controleren. Buiten de stal kunnen de kippen met van alles in aanraking komen waardoor ze ziek of besmet kunnen raken. Dit is niet goed voor de kip, maar ook kan dit gevolgen hebben voor het vlees dat wij verkopen en kan de voedselveiligheid in het geding komen. Dat is nu juist wat we met De Kromhoekster Kip niet willen. Wij willen veilig en betrouwbaar vlees kunnen aanbieden. 

  Daarnaast hebben kippen in het algemeen behoefte aan een warmere omgeving dan het klimaat in Nederland hen kan bieden.  Ook speelt de natuur een rol waardoor het volgens ons niet verstandig is om de kippen buiten te laten lopen. Als er, jaar in jaar uit, kippen op een stukje grasland lopen, dan kan dat alleen als de natuur ook zelf in staat is dit stukje grasland te herstellen en te zuiveren nadat de kippen erop gelopen hebben. In de meeste gevallen lukt dit niet, waardoor de kippen die er nog wel op lopen, worden blootgesteld aan vele bacteriën en schadelijke stoffen. Kippen worden daardoor sneller ziek en dat wordt vaak weer bestreden met antibiotica, ook bij de biologische kip. 

  Kippen verantwoord buiten houden is volgens ons alleen mogelijk als er heel weinig kippen gehouden worden op een groot stuk land. Dat is zeker een ideaalbeeld wat wij graag zouden willen proberen, maar helaas is dit niet realistisch. De kostprijs van een dergelijke kip zal duur worden. De meeste consumenten zijn niet bereid om zoveel geld te betalen voor een stukje kip. Wij willen de consument graag een betaalbaar stukje vlees bieden dat smaakvol en schoon is.

  Kijkstal
  Wij laten graag zien hoe De Kromhoekster Kip opgroeit. Daarom hebben wij een kijkstal gemaakt, vanuit onze boerderijwinkel is het mogelijk om in de stal te kijken. Dus kom gerust eens langs, dan kunt u ook de vragen stellen die u eventueel nog heeft.

  Kernwaarde 3: Goede voeding

  Om de Kromhoekster Kippen gezond en tevreden te laten opgroeien is het belangrijk dat de basis gezond is. De voeding is daarbij een zeer belangrijk onderdeel. “Je bent wat je eet”. Dit is een bekende uitspraak die veel betekenis heeft, ook voor ons concept. Gezonde voeding is belangrijk voor mensen, maar het is net zo belangrijk voor dieren. Gezonde en benutbare voeding zorgt voor gezondere en blijere kippen.  

  Bij de ontwikkeling van ons concept was het een grote uitdaging om de voeding zo optimaal mogelijk te krijgen. Eenzijdige en plantaardige grondstoffen, welke tegenwoordig alleen nog gebruikt mogen worden in het voer, veroorzaakten naar onze mening een verstoring in de mineralenbalans van de kip. Dat heeft ons ertoe aangezet om een eigen minerale toevoeging in het drinkwater en het voer te ontwikkelen en ook eigen mengvoer te maken.  Het is volgens ons belangrijk dat de kippen voer krijgen die zij nodig hebben en volledig kunnen benutten. Een gezond maag- en darmstelsel is belangrijk voor de gezondheid van de kip. Door pure praktijkervaring hebben wij de mineralenbalans zo weten te ontwikkelen dat de kippen gezonder opgroeien en meer weerstand hebben. Het resultaat van ons eigen mengvoer en natuurlijke mineralentoevoeging is dat wij daardoor geen antibiotica meer nodig hebben omdat onze kippen gezond opgroeien.

  Eigen mengvoer en mineralentoevoeging
  Het mengvoer dat onze kippen krijgen bestaat uit granen en vetten en oliën. De granen zijn onder andere tarwe, haver, zonnebloemschroot, raapzaad, mais, soja en gerst. Bij vetten en oliën gaat het om palmpitolie, sojaolie en zonnebloemolie. Dit wordt aangevuld met natuurlijke mineralen. Er zitten verder geen andere toevoegingen of supplementen in ons voer. Door de keuze van de goede mineralen komen de benutbare elementen uit de grondstoffen beter tot zijn recht. Het is belangrijk dat alles wat er in het voer zit ook verteerd kan worden door de kip. Er worden geen onnodige toevoegingen gedaan. Ons voer is vrij van dierlijk eiwit en bevat geen pesticiden. Wij maken uitsluitend gebruik van natuurlijke mineralen. Wij zeggen ook wel dat alle grondstoffen die in het voer van onze kippen gaan, ook door ons zelf gegeten moeten kunnen worden. We geven niets aan onze kippen, dat ook niet goed voor onszelf zou zijn. Onze mineralentoevoeging wordt aan het drinkwater en voer toegevoegd en bestaat uitsluitend uit natuurlijke mineralen. Dit geven wij om de balans te optimaliseren en daardoor kunnen onze kippen gezond opgroeien.

  Coccidiostatica
  Ons mengvoer bevat geen coccidiostatica. Dit is een voederadditief dat een antibiotische werking heeft, maar wettelijk gezien geen antibiotica of medicijn is. Europese richtlijnen staan toe dat dit middel mag worden toegevoegd in diervoeding. Wij hebben de coccidiostatica niet in ons voer zitten. 

  Kernwaarde 4: Milieubewust

  De Kromhoekster Kip wordt duurzaam en dynamisch geproduceerd. We maken gebruik van de best beschikbare technieken en streven naar de meest efficiënt mogelijke methoden. Door de jaren heen hebben wij dan ook veel geïnvesteerd in nieuwe systemen en technieken. Al deze systemen zijn goedgekeurd door de overheid. We streven ernaar om de milieubelasting door ons bedrijf zo laag mogelijk te houden. Ook willen we graag zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn.

  Zonnepanelen
  Sinds 2014 hebben wij geïnvesteerd in zonnepanelen. We wekken daarmee het grootste deel van onze energie zelf op door middel van zonnepanelen. Op de daken van ons bedrijf liggen inmiddels 1043 zonnepanelen. Daarmee kunnen wij ons volledige verbruik aan stroom opwekken. Als we de opgewekte stroom zouden kunnen gaan opslaan zouden we op het gebied van stroom volledig zelfvoorzienend zijn. Wellicht kunnen wij dit in de toekomst realiseren.

  Gasloos
  In 2019 zijn wij met een traject gestart om onze stallen volledig gasloos te maken. Daarmee kunnen we De Kromhoekster Kip nóg duurzamer laten opgroeien. Eén van onze stallen wordt inmiddels gasloos verwarmd. Wij verwarmen deze stal met pelletketels en heatpipes. Daarbij is het ultieme doel dat wij uiteindelijk met de mest van onze kippen de pellets kunnen gaan maken voor de verwarming. Daarmee zetten wij nóg een stap dichterbij het volledig zelfvoorzienend zijn.

  Lage CO2 Footprint
  De productie van voedsel heeft impact op het milieu. Om aan te kunnen geven wat de impact is, is er een rekenmethode ontwikkeld waarmee de milieubelasting wordt uitgedrukt in een CO2 Footprint. Er wordt gekeken naar de broeikasgassen die vrijkomen tijdens de productie van voedsel. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de CO2 footprint van rundvlees, varkensvlees, melkveerund, eieren en kippenvlees. Er wordt gekeken wat een kilo eindproduct tijdens het gehele productieproces aan broeikasgassen heeft uitgestoten. Van het telen van de grondstoffen voor het voer tot en met het verwerken van het vlees op de slachterij. Waarbij de meeste uitstoot wordt gerealiseerd tijdens het produceren van het voer. Daarom is het belangrijk dat het voer efficiënt en volledig benutbaar is, zodat er minder van nodig is om het vlees te kunnen produceren.

  Kippenvlees heeft een lage CO2 Footprint. De footprint van bijvoorbeeld rundvlees ligt vele malen hoger dan dat van kippenvlees. In het algemeen is de CO2 Footprint van kippenvlees in Nederland al laag. Doordat wij een eigen voersamenstelling hebben die De Kromhoekster Kippen volledig kunnen benutten, gaan wij hier nog bewuster mee om. Samen met de zonnepanelen, de best beschikbare technieken en het gasloos gaan verwarmen van de stal is De Kromhoekster Kip zeer milieubewust bezig.

  R

  Het resultaat van het Kromhoekster Kip concept:

  Het resultaat van het unieke concept van De Kromhoekster Kip is dat wij een smaakvol, gezond en (h)eerlijk stukje ambachtelijk kippenvlees kunnen aanbieden.

  Het vlees van De Kromhoekster Kip is onbewerkt, er wordt geen water toegevoegd of geïnjecteerd met water. Het is een gezond en verantwoord stukje vlees, dat malser en beter van smaak en structuur is. De Kromhoekster Kip heeft de ouderwetse verfijnde smaak van “De kip van vroeger”.

  De Kromhoekster Kip resulteert in een verantwoorde en gecontroleerde voeding voor de consument.

  Kortom: De Kromhoekster Kip is bewust beter!

  Wat is ESBL?

  De Kromhoekster Kip is vrij van ESBL. Graag leggen wij u in het kort uit wat het ESBL-enzym is. ESBL staat voor Extended Spectrum Beta-Lactamase, vaak wordt gesproken over de ESBL-bacterie, hiermee wordt het ESBL-enzym bedoeld.

  Het ESBL-enzym wordt door darmbacteriën aangemaakt, zoals o.a. E-coli. ESBL kan ertoe leiden dat je resistent wordt voor antibiotica’s. Het enzym breekt namelijk bepaalde soorten antibiotica af.  Voor gezonde personen is dit niet gevaarlijk, maar voor kwetsbare personen wel. ESBL zorgt ervoor dat de bacteriën, die een infectie veroorzaakt hebben, resistent worden tegen antibiotica. Er blijven dan maar een beperkt aantal alternatieve behandelmethoden over, waarvoor men in het ziekenhuis behandeld moet worden. 

  Het ESBL-enzym komt niet alleen voor op kippenvlees maar ook op andere soorten vlees. Omdat het ESBL-enzym ook wel in het oppervlaktewater wordt aangetroffen, kunnen ook groentes zijn besmet met ESBL.

  De Kromhoekster Kip bevat geen ESBL! Hierop wordt het vlees in een laboratorium regelmatig getest. Natuurlijk moet u wel altijd de bestaande keukenhygiëneregels in acht nemen i.v.m. kruisbesmetting!

   Wat is salmonella?

   De Kromhoekster kip is salmonellavrij. Maar wat is salmonella eigenlijk en hoe kun je aantonen dat je het niet hebt?

   Wat is salmonella?
   Salmonella is een darmbacterie, vernoemd naar de ontdekker, D.E. Salmon. Er zijn ca. 2300 verschillende ondersoorten van salmonella. Men kent deze bacterie vooral van het kippenvlees. De regel dat kip niet rauw gegeten mag worden omdat je anders ziek wordt, heeft iedereen wel eens gehoord. Salmonella komt voor op rauwe producten zoals vlees, vis, eieren en zuivel. Wat mensen vaak niet weten is dat deze bacterie ook op groente en fruit kan zitten! Vele mensen raken besmet door kruisbesmetting als gevolg van niet hygiënisch werken. De bacterie wordt gedood bij 70 graden Celsius.

   Een lichte besmetting kan maag- en darmklachten veroorzaken, die na een paar dagen vanzelf overgaan. Maar dit is afhankelijk van het soort salmonella, de hoeveelheid en de weerstand van de persoon. Verschijnselen ontstaan meestal binnen 12 tot 36 uur.  Bij mensen met lage weerstand (zwangere, jonge kinderen, zieken en bejaarden) kan het levensbedreigend zijn.  Geschat wordt dat er in Nederland jaarlijks 50.000 infecties zijn.

   Hoe wordt het gecontroleerd?
   De salmonella wordt gecontroleerd door een gecertificeerd laboratorium, er wordt gekeken naar het bacteriegetal. Twee keer per jaar wordt er, voordat de kuikens op het bedrijf komen, in alle stallen een monster genomen. Iedere ronde wordt er, voordat de kuikens bij ons arriveren, een donsmonster genomen op de broederij. Vervolgens vindt er nog een onderzoek plaats op de inlegvellen, waarop de kuikens naar ons vervoerd zijn. Nadat de kippen 27 dagen in de stal zitten, wordt er een onderzoek gedaan op overschoentjes waarmee door de stal gelopen is. De slachterij neemt uiteindelijk ook nog nekvelmonsters en monsters van de darmmest bij het slachten. Tot slot wordt er ook nog een test gedaan op ons vlees nadat het verwerkt is. Er wordt dus zeer regelmatig op verschillende manieren gecontroleerd op aanwezigheid van salmonella. De Kromhoekster Kip is al jaren vrij van deze bacterie!

    “Kromhoekster Kip, beter wordt het niet”

    veelgestelde vragen

    Volg ons op Facebook en Instagram voor nieuws, recepten en meer!